Juridisch kader elektronisch aangetekende zending

Home Juridisch kader elektronisch aangetekende zending

Wat is het juridische kader in verband met elektronische aangetekende zendingen?

 

IPEX N.V. biedt een veilige digitale oplossing voor verzending en ontvangst van bedrijfskritische stukken: een email proces met een hoog veiligheidsniveau en de efficiëntie van een volledig digitaal proces.

 1. Wat is het wettelijke kader?

De Verordening eIDAS Nr 910/2014 (VERORDENING (EU) Nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG) heeft tot doel het vertrouwen in elektronische transacties in de interne markt te vergroten.

De Verordening voorziet in een gemeenschappelijke grondslag voor veilige elektronische interactie tussen burgers, bedrijven en overheden, en streeft ernaar de doeltreffendheid van publieke en private onlinediensten, e-business en elektronische handel in de Unie te verhogen.

Onder de Verordening eIDAS bestaan er twee varianten van dienst voor elektronisch aangetekende bezorging:

 • De“dienst voor elektronisch aangetekende bezorging”: een dienst die het mogelijk maakt om gegevens via elektronische middelen tussen derden te verzenden en die bewijs verschaft ten aanzien van het hanteren van de verzonden gegevens, met inbegrip van bewijs van het verzenden en ontvangen van de gegevens, en die de verzonden gegevens beschermt tegen het risico van verlies, diefstal, beschadiging of onbevoegde wijzigingen;

 

 • De “gekwalificeerde dienst voor elektronisch aangetekende bezorging”: een dienst voor elektronisch aangetekende bezorging die voldoet aan de additionele veiligheids-, authenticiteits- en integriteitsvereisten van artikel 44 van de Verordening eIDAS.

 

 

 1. Welke dienst biedt IPEX Group aan?

Momenteel biedt IPEX Group alleen de niet-gekwalificeerde aangetekende bezorging aan, maar binnenkort zal IPEX Group ook de gekwalificeerde aangetekende bezorging kunnen aanbieden.

Afhankelijk van de toepassing, de mate van zekerheid versus gebruiksvriendelijkheid kan de eindgebruiker van de dienst straks een keuze maken welke variant gewenst is, zowel voor de zender als de geadresseerde.

 1. Wat zijn de rechtsgevolgen van de elektronische aangetekende bezorging?

De eIDAS verordening bepaalt het rechtsgevolg en de toelaatbaarheid als bewijsmiddel van de elektronische aangetekende e-mail die u verstuurt via IPEX Group, niet mogen worden geweigerd louter omdat de dienst elektronisch is.

In geval van betwisting kan een rechter gevraagd worden na te gaan of een elektronische aangetekende e-mail voldoet aan de definitie van de eIDAS verordening.

Het product van IPEX Group voldoet op ieder punt van deze definitie:

Het laat toe op elektronische wijze gegevens uit te wisselen tussen derden en laat toe dat de verzender, aan de hand van logs en tijdsstempels, het bewijs kan leveren van de volgende elementen:

 • Verzending bericht door afzender aan IPEX Group
 • Notificatie van het bestaan bericht door IPEX Group aan bestemmeling
 • Weigering bericht door bestemmeling
 • Opvraging bericht door bestemmeling
 • Verzending bericht naar bestemmeling
 • Aflevering bericht aan bestemmeling

 

Verder biedt het product de bescherming dat de verzonden gegevens niet verloren gaan, gestolen of beschadigd worden, of door onbevoegde gewijzigd. Aan de hand van de hash functie kan de bestemmeling zelf nagaan of het bericht dat hij heeft ontvangen exact hetzelfde is als het bericht dat door de verzender werd verstuurd. IPEX Group voorziet verder ook in een verregaande beveiliging, waaronder een ISO 27001:2013 certificatie. Security is een belangrijk aspect van de dienst. Security maatregelen aangaande de dienst van IPEX Group zijn kort beschreven in Security.

 

Volgens een audit van ICTRecht, “Met behulp van Aangetekend Mailen kan bewijs worden geleverd dat een e-mail met een vast te stellen inhoud op een door een onafhankelijke derde vastgesteld moment is verzonden door een geverifieerde verzender en vervolgens is opgehaald door de ontvanger. Aangetekend Mailen levert onder de besproken omstandigheden voldoende bewijs om te voldoen aan de bewijsopdracht die op een verzender van een e-mail zal rusten in geval van betwisting door een wederpartij”.

 

 1. Hoe worden mijn gegevens beschermd?

 

De persoonsgegevens van de klanten en gebruikers van de diensten van IPEX Group worden verwerkt conform de bepalingen van de AVG/GDPR. De privacyverklaring van IPEX Group kan u vinden via deze link https://www.ipexgroup.com/privacy-policy/.