Labels

IPEX offers high quality solutions for your identification and tracking needs.

Using various technologies and varieties of labels, Ipex offers solutions tailored to each project (durable barcode and RFID markings).

 

Transactionele documenten

Ipex is marktleider in de behandeling en het beheer van transactionele documenten: financieel–fiscaal en sociaal.

IPEX stelt een algemeen aanbod voor dat de hele stroom van het IT-beheer tot de distributie beheert.

Transactional documents

Ipex is an industry leader in processing and managing transactional documents: financial – fiscal and company.

IPEX offers a full service by managing the entire flow, from IT management to distribution.

Promotional documents

Ipex includes variable and personalised printing technology in its marketing service to enable your business to target its promotional activities in the best way possible.

Promotiedocumenten

Ipex stelt de technologie voor variabel en gepersonaliseerd drukken ten dienste van de marketingafdeling zodat u de doelgroep van uw promotieacties zo goed mogelijk kunt bepalen.

Labels

IPEX biedt kwaliteitsvolle oplossingen voor uw behoeften aan identificatie en traceerbaarheid.

Dankzij verschillende technologieën en verscheidenheid aan labels stelt Ipex oplossingen voor die aan elke toepassing zijn aangepast (duurzame markering van barcodes en RFID).

 

Etiquettes

IPEX offre des solutions de qualité pour vos besoins d’identification et de traçabilité.
Grace aux différentes technologies et variétés d’étiquettes, Ipex propose des solutions adaptées à chaque application:marquages code barres et RFID durables.

Documents transactionnels

Ipex est un leader dans le traitement et la gestion de documents transactionnels : financiers, fiscaux et sociaux. Ipex propose une offre globale en gérant l’ensemble du flux allant de la gestion IT jusqu’à la distribution au consommateur final.

Documents promotionnels

Ipex a mis la technologie de l’impression variable et personnalisée au service des départements marketing et communication afin de permettre aux annonceurs de cibler et personaliser leurs actions promotionnelles.